?

Log in

No account? Create an account
Право на місто: Презентація часопису «Спільне» (7 лютого) - Спільнота українських політологів — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Спільнота українських політологів

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Право на місто: Презентація часопису «Спільне» (7 лютого) [Feb. 5th, 2011|11:26 pm]
Спільнота українських політологів

ua_politologia

[androsland]

Де: Староакадемічний корпус НаУКМА, 1-й поверх (вул. Сковороди, 2).


Початок о 16:00. 


linkReply