?

Log in

No account? Create an account
"Не дай бику вкрасти в тебе Європу" - Спільнота українських політологів — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Спільнота українських політологів

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

"Не дай бику вкрасти в тебе Європу" [Dec. 13th, 2011|10:36 pm]
Спільнота українських політологів

ua_politologia

[mrs_jk]
Напередодні запланованого саміту Україна-ЄС, рух "Ми - Європейці" оголошує масову акцію під назвою "Не дай бику вкрасти Європу". У назві акції використана алегорія з давньогрецького міфу про Зевса, що вкрав Європу, перетворившись на бика.

В програмі: театралізоване дійство
"Не дай бику вкрасти Європу", оголошення результатів Єврореферендуму в
соціальних мережах, символічне голосування учасників за євроінтеграцію,
виступи артистів, конкурси й вікторини на європейську  тематику.

Пропонуємо
під час акції відмовитися від використання будь-якої партійної
символіки, вітаються тільки державний прапор України і прапор ЄС.

Акцію організовано на волонтерських засадах учасниками інтернет спільноти "Ми - Європейці," яка ставить собі за мету наблизити Україну до відповідності Копенгагенським критеріям членства у Європейському Союзі.

Приходьте самі. Запрошуйте друзів! 18 грудня, 12:00, Михайлівська площа.

Не дамо бику вкрасти Європу у українського народу!

linkReply